Odisha News Insight
Browsing Tag

Grapes

ଅଙ୍ଗୁରର ଔଷଧୀୟ ଗୁଣ

ଅଙ୍ଗୁର ସବୁ ସମୟରେ ବଜାରରେ ମିଳିଥାଏ। ହେଲେ ଖରାଦିନେ ଏହା ଅଧିକ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଲାଗିଥାଏ। ଏହି ଅଙ୍ଗୁର ଖାଇଲେ ଥଣ୍ଡା ହୋଇଥାଏ ବୋଲି କେତେକ ମତ ଦେଇଥାଆନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଅଙ୍ଗୁରର ଔଷଧୀୟ ଗୁଣ ସମ୍ପର୍କରେ ଅନେକଙ୍କୁ ଜଣାନଥାଏ। ଅଙ୍ଗୁରରେ ଥିବା ପୋଷକତତ୍ତ୍ୱ କ୍ୟାନସର ଓ ଡାଇବେଟିସ୍ ଭଳି…