Odisha News Insight
Browsing Tag

Nirbhaya

ମଣିଷ ନୁହେଁ ପଶୁ ପରି ଫାଶୀରେ ଝୁଲିବେ ଦୋଷୀ ଘାତକ

ଆସନ୍ତା ଫେବ୍ରୁୟାରୀ ୧ ତାରିଖ ସକାଳ ୬ଟାରେ ଫାଶୀ ପାଇବାକୁ ଥିବା ୨୦୧୨ର ସେହି ଜଘନ୍ୟ ଦୋଷୀ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଘାତକ ପୱନ କୁମାରଙ୍କ ହୃଦୟରେ ତିଳେ ବି ଦୟା କି ଅନୁକମ୍ପା ନାହିଁ। ମେରୁଟ୍‌ରେ ରହୁଥିବା ପୱନ କୁମାର କହିଛନ୍ତି , “ମରିବାକୁ ଯାଉଥିବା ସେହି ଲୋକମାନେ ମଣିଷ ଭଳି ନୁହେଁ ପଶୁ ବଳି…